A Pálos Baráti Kör márciusi találkozója a Sziklatemplomban

Március 3-án Puskás Antal atya tart előadást, melynek címe: „A remény Isten ígéreteinek várása”.

2020. március 3.

Életünk három oszlopa a három isteni erény: a hit, a remény és a szeretet. A Pálos Baráti Kör találkozóin a Sziklatemplomban e témák körül lesznek majd az előadások ebben az évben. A találkozókon teret kapnak személyes hozzászólások, illetve tanúságtételek is. Ezek egymás hitben való megerősítését, és a személyesség által a közösség építését szolgálják. A találkozók ezentúl szerda helyett keddi napokon lesznek, és találkozók felépítése is némileg változik:

17.00: szentmise, majd vesperás
18.00: előadás és beszélgetés (Szent István teremben van a kerekszobában)
kb. 19.00: rövid szentségimádás

Az előadásokat Puskás Antal atya tartja. A március 3-i előadás címe: „A remény a jövő bizonyossága.”

Kérjük, aki tud, hozzon magával egy kis elemózsiát, ami a közös asztalra kerül!

Mindenkit szeretettel várunk!
Pálos testvérek