Kiskunhalason mutatta be ezüstmiséjét P. Marian Adam Waligóra

Az eseményen részt vett Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Dr. Jerzy Snopek, Lengyelország nagykövete is.

2019. október 9.

A Kiskunhalas-Alsóvárosi Szent Péter és Pál Főplébánia közössége idén júniustól 2020 októberéig különböző liturgikus eseményekkel, lelki és közösségi programokkal emlékezik meg az egyházközség megalapításának idén 250 éves jubileumáról és a templomszentelés 2020-as 250. évfordulójáról. Ebből az alkalomból mutatott be ezüstmisét P. Marian Adam Waligóra, a częstochowai kegyhely és kolostor házfőnöke. Az eseményen részt vett Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Dr. Jerzy Snopek, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is.

A jubileumi rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a templomszentelés évfordulójának napján, október 6-án volt, amikor a plébánia közössége az egyházközség megalapításának jubileumát ünnepelte. 1766-ban Mária Terézia parancsára a város telket ajándékozott a katolikus egyháznak templom, paplak és iskola építés céljára. A középkori plébánia a török hódoltság után megszűnt, újraalapítása 1769-ben, idén 250 éve történt az első plébános kinevezésével. A templom építése még abban az évben megkezdődött.

Malczyk Károly és Pawlik Milada lengyel menekült házaspár festette ki a templomot 1944-ben, 75 évvel ezelőtt. A templomban mára számos újabb lengyel vonatkozás is fellelhető. A tavaly ősszel Stanislaw Dziwisz bíborostól kapott Szent II. János Pál pápa vérereklyét őrzik itt, valamint a Szent Fausztina nővérhez kötődő Irgalmas Jézus festmény mellett Szent Maximilian Kolbe atya képe is jelen van a templom azon részében, ahol a lengyel házaspár által festett czestochowai Fekete Madonna ábrázolás látható. A szentély előtt őrzik Jézus színeváltozásakori arcát mutató kegyképmásolatot, melyet a lengyelországi testvérváros, Újszandec bazilikájának plébánosa ajándékozott Kiskunhalasnak 2018 nyarán.

Az évente több millió zarándok által felkeresett częstochowai kegyhely – Lengyelország lelki fővárosa – kolostorának házfőnöke P. Marian Adam Waligóra OSPPE látogatott el Kiskunhalasra, hogy az egyházközség jubileumi eseményére emlékezve hálaadó szentmisét mutasson be. Hozdik Zsolt kanonok, plébános meghívását tavaly ősszel adta át a lengyelországi kegyhelyen a házfőnök részére Kuris István László hitoktató, önkormányzati képviselő, így közel egy éves előkészítés előzte meg a kiskunhalasi látogatást.

Hozdik Zsolt plébános meghívására valamennyi kiskunhalasi származású, vagy korábbi években itt káplánként vagy plébánosként lelkipásztori szolgálatot teljesítő pap koncelebrált az egyházközség jubileumi ünnepén.

Az ünnepi szentmisén részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövete is.

A templom nem csak egy építmény vagy egy emlékhely, hanem az egyház belső élő közössége, eleven tagokkal. Nem egy múzeum szép gyűjteményi darabokkal, hanem élő közösség, amely élénken reagál Krisztus hívó szavára. A templom Krisztus testének élő köve, ahol a tiszteletre méltó falak között az élő egyház szépségét ünnepeljük. Nem a templom kövei a szentek és nem azok igénylik a tiszteletünket, hanem a szentek maguk az egyház hívei, akik alkotják az élő közösséget – fogalmazott P. Marian Adam Waligóra, a częstochowai kegyhely igazgatója a prédikációban.

Jerzy Snopek lengyel nagykövet lengyel-magyar barátságot és a keresztény hit fontosságát méltatta.

A barátság abból áll, hogy megbízhatóak, hűségesek és szolidárisak legyünk egymással. Az ezer éves közös történelmünk során erre volt számos példa. Nagyon fontos, hogy a kereszténység megmaradjon az európaiak szívében. A kereszténység fenn tud maradni Európa nélkül, de Európa nem tud fennmaradni a kereszténység nélkül – mondta a nagykövet.

A szertartáson közreműködött és a szentmisét követően hangversenyt adott a templomban a Magyar Honvédség Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara Gömöri Balázs százados vezényletével.

Marian Adam Waligóra pálos szerzetest 1994-ben szentelték pappá Częstochowában. Fiatal szerzetesként magyarul is tanult a magyar alapítású rend gyökerei miatt, valamint a magyarországi pálosokkal való kapcsolattartás érdekében. Pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett egy éven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve ez alatt magyar nyelvi, történelmi és kulturális ismereteit.

Lengyelország nemzeti kegyhelyére, Częstochowába, a Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték: 2014-ig a kegyhely igazgatóhelyettese volt, 2014-ben a kolostor házfőnök-helyettese, majd házfőnöke lett: a pálos rend legnagyobb kolostorának, több mint száz szerzetesnek elöljárója. Pappászentelése 25. évében a szentmise végén ezüstmisés áldásban részesítette a jubileumi eseményen résztvevőket.

Szöveg és fotó: Pozsgai Ákos, Petőfi Népe, Baon.hu