A Pálos Baráti Kör áprilisi találkozója a Sziklatemplomban

Április 7-én Puskás Antal atya tart előadást, melynek címe: „A remény az öröm megelőlegezése”.

2020. április 7.

Életünk három oszlopa a három isteni erény: a hit, a remény és a szeretet. A Pálos Baráti Kör találkozóin a Sziklatemplomban e témák körül lesznek majd az előadások ebben az évben. A találkozókon teret kapnak személyes hozzászólások, illetve tanúságtételek is. Ezek egymás hitben való megerősítését, és a személyesség által a közösség építését szolgálják. A találkozók ezentúl szerda helyett keddi napokon lesznek, és találkozók felépítése is némileg változik:

17.00: szentmise, majd vesperás
18.00: előadás és beszélgetés (Szent István teremben vagy a kerekszobában)
kb. 19.00: rövid szentségimádás

Az előadásokat Puskás Antal atya tartja. Az április 7-i előadás címe: A remény az öröm megelőlegezése

Kérjük, aki tud, hozzon magával egy kis elemózsiát, ami a közös asztalra kerül!

Mindenkit szeretettel várunk!
Pálos testvérek