Hit Pajzsa-díjat kapott a Magyar Pálos Rend hat idős szerzetese

akik a pártállami időszakban átélt üldöztetések ellenére léptek be az akkor illegálisan működő Pálos Rendbe.

2021. március 1.

A Hit pajzsa-díjat vehette át 2021. február 27-én a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyar Pálos Rend képviseletében Puskás Antal tartományfőnök atya, valamint Borsos József atya a díjazott hat idős pálos szerzetes nevében, akik a pártállami időszakban átélt üldöztetések ellenére léptek be az abban az időben csak illegálisan működni tudó Pálos Rendbe.

A Parma fidei – Hit pajzsa-díjat Horváth Béla országgyűlési képviselő és Gyurkovics Tibor író alapította 2002-ben, és azt a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából adják át minden esztendőben. A díjat olyan élő egyházi személy kaphatja, aki a kommunista diktatúra évtizedeiben hű maradt hitéhez, magyarságához. A kuratórium döntése alapján az idei évben rendhagyó módon a Magyar Pálos Rend hat legidősebb, a kommunista üldöztetést megélt tagja részesült a kitüntetésben: Borsos János József, Botfai József Levente, Imre János Csanád, Temesvári Károly Benedek, Tölgyes Tibor Kálmán és Udvarnoky László István.

Az is rendhagyó volt az idei, 20. díjátadó ünnepségen, hogy első alkalommal határon túlról is díjazásban részesült egy egyházi személy: Jakab Gábor pápai káplán, szentszéki tanácsos, a kolozsvár-kerekdombi templom plébánosa. A járványhelyzetre való tekintettel igen szűk körben gyűltek össze az ünneplők, akikhez az érdeklődők élőben csatlakozhattak a EWTN BONUM TV közvetítésének köszönhetően. Az ünnepi műsorban a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kórusa működött közre felvételről, Sapszon Ferenc karnagy vezetésével.

A díj kurátora, Sajgó Szabolcs jezsuita atya a laudációjában kiemelte: a díjazott pálos atyák életútja megmutatja, hogy az üldöztetés négy évtizede alatt miként őrizték meg pálos lelkiségüket, hogyan tudtak közösségként megmaradni annak ellenére, hogy egymástól távoli helyeken teljesítettek szolgálatot. Személyes emlékeihez kötődően adott hálát, hogy a korábban betonfallal lezárt Sziklatemplom újra teljesítheti engesztelő küldetését.

Horváth Béla, a Parma fidei-díj alapítója röviden összefoglalta az elmúlt két évtizedet, megemlékezve díjalapító társáról, Gyurkovics Tibor (+2008) Kossuth-díjas íróról, valamint Dr. Bolberitz Pál (+2020) teológus professzorról, aki kezdetektől részt vett a díjat odaítélő kuratórium munkájában, Mádl Dalma asszonnyal együtt, akinek külön is kifejezte a köszönetét. Megköszönte Madarassy István Kossuth-díjas szobrászművésznek, hogy évről évre elkészíti a Hit Pajzsa-díjat, minden alkalommal a díjazott személyéhez kapcsolódva. Ezen kívül köszönetet mondott Dr. Erdő Péter bíboros úrnak is, aki számos alkalommal megtisztelte a Hit pajzsa díjátadási ünnepségeket az elmúlt években. Külön köszönetet mondott a jezsuita rendet is képviselő Sajgó Szabolcs atyának, hogy a Párbeszéd Háza korábban befogadta a díjátadási rendezvényt, az előző években helyszínt biztosítva az ünnepségeknek. Ezen kívül megköszönte az EWTN BONUM TV-nek, hogy a jubileumi díjátadás ebben az évben a stúdiójukban történhet, és azt élőben közvetítik az érdeklődők számára.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára videóüzenetével kapcsolódott be az élő közvetítésbe, és köszöntőjében kiemelte, hogy érdemes visszatekinteni az immár 30 éve lezajlott rendszerváltozást megelőző évtizedekre, hogy a most fiatal generációk is megértsék, átérezzék a különbséget a két időszak között. Méltatta a díjazottakat, akik a nehéz üldöztetések idején és most is példát mutatnak arra, hogy szükséges a keresztény értékek megvallása, továbbadása, és sok esetben a megvédése is.

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek – aki szintén videóüzenet formájában szólt a díjazottakhoz, valamint az ünnepség részvevőihez, nézőihez – az ünnepi köszöntőjében különösen is nagy értéknek tartotta, hogy a Magyar Pálos Rend a pártállami üldöztetések és a szerzetesrendek betiltása ellenére is képes volt új tagokkal gyarapodni, a nehéz körülmények között is megélni a közösségi életet.

A Magyar Pálos Rend tagjai mellett díjazott volt az erdélyi magyar katolikus sajtó meghatározó alakja, Jakab Gábor atya, akinek papi jelmondata Pál apostol nyomán: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.” Ezzel a lelkülettel teljesítette mindig papi szolgálatát, hűen a katolikus hithez és a magyarsághoz.

A Magyar Pálos Rend díjazottjainak nevében Borsos József atya köszönte meg a kitüntetést, kívánva, hogy mindannyiunk élete „Dicsértessék a Jézus Krisztus” legyen, ahogy papi szolgálata elmúlt 60 éve alatt minden prédikációját is kezdi. Megemlékezett egykori rendtársáról, Homonnay Miklós pálos atyáról, aki mindig hálával mesélt az üldöztetés miatt börtönben töltött évekről, mert életében soha annyi kiváló és szentéletű emberrel nem találkozott, mint akikkel ott együtt kellett lennie. József atya a kitüntetett pálos atyáknak a képviseletében tett tanúságot arról a szolgálatról, mely a krisztusi derűre és örömre hívott meg mindannyiunkat, hogy így vívjuk meg a jó harcot. Papi jelmondata szerint „Én örömest hozok áldozatot, sőt magamat is teljesen feláldozom lelketekért.” (2Kor 12, 15), kérte mindannyiunk imáját, hogy ezt meg is tudja valósítani, ne valljon szégyent az Úr előtt, hanem kitüntesse majd az örök szeretetével.

Szöveg és fotó: Szentirmay Piroska