Szent II. János Pál pápa kápolna megáldása Częstohowában

Częstochowában új kápolna létesült egy magyar pálos konfráter és családja adományának a segítségével, Varga Gábor magyar szobrászművész alkotásaival.

2021. október 26.

A Pálos Rend központjában, a lengyelországi Częstohowa világhírű Jasna Góra kegyhelyén – ahol a magyar pálosok 1382-ben alapították a kolostort – Arnold Chrapkowski pálos generális atya 2021. október 24-én megáldotta az újonnan kialakított Szent II. János Pál pápa kápolnát.

A kápolna megvalósításának a gondolata a szent pápa születésének a 100. évfordulójához kapcsolódott, a kivitelezési munkák pedig a közelmúltban fejeződtek be.
A kápolna különleges magyar vonatkozása, hogy az abban elhelyezett keresztúti stáció szobrok Dobróka László magyar pálos konfráter és családja adományából készültek el; alkotójuk pedig Varga Gábor dombóvári szobrászművész. Ugyancsak a Dobróka család adományából valósultak meg a kápolna leglényegesebb berendezései, így az oltár és a szószék, továbbá a sekrestyében a bútorzat. A kápolna ügyéért nagyon sokat tett Marian Waligóra czestochowai pálos atya, akinek a házfőnöki szolgálata alatt kezdődött meg a beruházás.
A kápolna oltára előtt egy csodálatosan kialakított ereklytartóban Szent II. János Pál pápa vérereklyéje is elhelyezésre került.

Az ünnepi esemény szentmisével kezdődött a częstochowai Fekete Madonna kegykép oltáránál, melyet Arnold Chrapkowski generális atya mutatott be. A szentmise után került sor a kápolna megáldására. A szertartás elején Samuel Pacholski házfőnök atya köszöntötte a megjelenteket, egyúttal köszönetét fejezte ki az adományozó családnak és az alkotónak. Ezt követően Arnold Chrapkowski generális atya a beszédében megemlékezett Szent II. János Pál pápáról, akinek a személyén keresztül nagyon sokan megismerték a Jasna Góra kegyhelyet, hiszen őmaga is több alkalommal látogatott el ide, valamint méltatta a hagyományos lengyel-magyar barátságot is, melyet ez az adományozás és a magyar művész stációszobrai még tovább erősítettek. A Generális atya a beszédét követően megáldotta az újonnan kialakított gyönyörű kápolnát.

Az ünnepségen egy kis magyar zarándokcsoport is részt vett Puskás Antal pálos tartományfőnök, Bátor Botond hargitafürdői pálos házfőnök és Juhász Ferenc miskolci plébános vezetésével, aki az eseményről a következőképpen írt:


 

1382-ben tizenhat pálos szerzetes elindul Magyarországról, és a lengyelországi Częstochowaban megtelepedve létrehozzák azt a kolostort, ami azóta a lengyel vallási élet legjelentősebb központja. Sokan ismerik a magyar katolikusok közül is ezt a kegyhelyet, a pálosok által több mint hat évszázad alatt felépített csodát. A közös katolikus hit, a múltban is és a jelenben is erősíti azt az egységet amely a lengyel és a magyar nép között kitapinthatóan érzékelhető. Nem kell jósnak lenni, hogy a jövőt is hasonlóan gondoljuk el. Néhány hete – éppen a Budapesti Eucharisztikus kongresszus zárómiséjének időpontjában avatták boldoggá Stefan Wyszyński bíborost, aki a magyar Mindszenty bíboros sorsának lengyel alakja.

Ez a lengyel-magyar kapcsolat, a napokban ismét újabb szállal kötődött egymáshoz. Október 24-én, fölszentelték azt a kápolnát Częstochowaban, amelyet a kolostoregyüttes egyik falrészében alakítottak ki, a gyóntató udvar kerengőjében. Hat alkalommal járt a szent pápa zarándokként a kegyhelyen, úgy döntöttek, hogy legyen ott egy modern kápolna is, amely az őt tisztelők számára készül. Marian Waligóra atya kezdeményezte, aki 2014-2020-ban Jasna Góra-i kegyhely igazgatója volt. A Szent II. János Pál tiszteletére létesített kápolna, oltárképét a kolostorban élő szerzetes festette. Az oltárt, az ambót, a sekrestye berendezését valamint a tizennégy állmásból álló stációs szoborcsoportot, Dobróka László pálos confrater és családja adományozta Magyarországról. A keresztút Varga Gábor Dombóváron élő keramikus és szobrászművész alkotása.

A kápolnaszentelési misét Arnold Chrapkowski generális mutatta be a kegykép előtt, melyet az országos lengyel TV1 közvetített. A szentmise után szentelési beszédben a generális utalt arra, hogy a lengyelek és a magyarok mindig egymást erősítve és egymás hitéből erőt merítve álltak helyt Európa viszontagságos időszakában, így ma is.

E sorok írójának az a megtisztelő lehetősége adódott, hogy személyesen vehettem részt a szentmisén és a kápolnaszentelésen. A pandémia alatt, nem jártam a kegyhelyen, szomorúan hallottam a hírekből, hogy voltak hetek, amikor egyetlen zarándok sem jött, nem jöhetett a kolostor falai közé. A pálos atyák elmondása szerint „rémálom” volt az egész! Egy zarándok központban, ahol kora reggeltől késő estig ezrek és ezrek koptatják a köveket, mondják a rózsafűzért, és folyamatosan mutatják be a szentmiséket – az üres terek látványa leírhatatlan. Mostanság, lassan bár és óvatosan, de újra, zarándokok töltik meg a templomteret. A kolostor vezetése reméli, hogy ez így is maradhat. Azért is fontos lenne ez, mert a napokban nyilvánosságot kapott statisztikai jelentés szerint, a világon mindenütt növekszik a katolikusok száma, kivéve Európában, ahol csökken. Ez alól talán csak a pálosok lengyelországi kegyhelye a kivétel, mozdulni is alig tudtunk ezen a hétvégén.

A lengyel-magyar összetartozás jeleként, a Krakkói Irgalmasság bazilikája alatt található Communio Sanctorum magyar kápolna mellett, most Częstochowában is létesült egy olyan szakrális tér, amit fontos lesz magyar zarándokoknak látogatni. A közel hatszáznegyven évvel ezelőtt, tizenhat magyar pálos szerzetes által alapított kolostor ismét gyarapodott. Köszönet érte!

Juhász Ferenc, miskolci plébános atya beszámolóját a Magyar Kuríron is olvashatják.

Fotó: Szentirmay Piroska és Dr. Szentirmay Tamás