Częstochowába látogatott Áder János

 A lengyel-magyar barátság napja alkalmából Lengyelországba látogatott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.

2017. április 4.

A lengyel-magyar barátság napja alkalmából Lengyelországba látogatott Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Mivel ez a nap Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére esett, egyben kiváló alkalom volt számára egy częstochowai zarándoklatra is. Nagy vendégszeretettel fogadta őt és feleségét a jasna góra-i pálos kolostor közössége, élén Marian Waligóra atyával. Ezen a jeles eseményen a magyar pálos rendtartomány is képviseltette magát Csóka János tartományfőnök atya, valamint Barnabás és Antal atya személyében.
Az elnöki látogatás természetesen a Szűzanya kegyképe előtti imádsággal kezdődött, melynek keretében Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök úr magyarul, Michaƚ Lukoszek vikárius atya pedig lengyel nyelven felajánlották a két nemzetet és a családokat a Szűzanya oltalmába. E rövid áhítat után Áder János köztársasági elnök úr megtekintette Jasna Góra nevezetességeit.
Bármennyire rövid is volt a kegyhely látogatás, jelentősége annál nagyobb: a nemzet vezetőivel együtt térdelni a Szűzanya kegyképe előtt több szinten megerősítő tapasztalat volt. Egyrészt látni, hogy ő is aláveti magát egy magasabb bölcsességnek, másrészt pedig abban az értelemben, hogy a jasna górai útjával irányt jelez, vagy más szóval feleleveníti azt az áldásos kapcsolatot, amely mind a mai napig él a két nemzet között. Nagyon fontosnak látszik, hogy Európában ma e két nemzet egymást támogatva képviselje az Isten akarata szerinti erkölcsöt, és együtt körvonalazza az élhető jövőt.

P. Puskás Antal OSPPE

Az ünnepről készült fotógaléria itt megtekinthető. 

Fotó: http://www.jasnagora.com


MARIAN WALIGÓRA ATYA KÖSZÖNTŐ BESZÉDE

Mélyen Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Az Istenanya Kegykápolnájában összegyűlt Vendégeink!
Kedves Zarándokok!

Nagy az Úr, méltó a dicséretre, Istenünk városában.
Szent hegye, a nagyszerű magaslat, öröme az egész világnak.
(48. zsoltár, 1. vers)

Ma, a jasna-górai zarándoklatokhoz, amely nemcsak a lengyelek számára szent hely, egy különleges vendég jelenléte íródik hozzá. A Magyar Köztársasági Elnök látogatása történelmi pillanat kegyhelyünkön. Megerősíti az évszázados, történelmi köteléket Jasna Góra és a magyar föld – a Pálos Rend „anyaföldje” között. 600 évvel ezelőtt Márianosztráról jöttek ide Częstochowába a fehér barátok – a pálosok.
A mai napon, amikor nagy szeretettel köszöntjük Áder János Köztársasági Elnök Urat feleségével és a vele együtt érkezett delegációjával együtt, szeretném már most megköszönni ezt a zarándoklatot és egyúttal tanúságtételt; az Istenbe vetett hitről, a Boldogságos Szűz Mária iránti szeretetről, akit itt Lengyelország Királynőjeként tisztelnek és nemzetetek a Magyarok Nagyasszonyaként.
Legyen ez az idő, az imádság mellett a történelmi barátságunkra, a lengyel – magyar kapcsolatokra eme Mária-kegyhelynek szemszögéből való rátekintés is, amely nem csak a lengyelek, hanem a rendszeresen idezarándokló magyarok számára is oly kedves hely. Váljék személyes vonatkozásban is, de a másik ember, a nemzet és a haza felé való felelősségteljes szolgálatban is megerősítő alkalommá.

Magyarok Nagyasszonya – könyörögj érettünk!
Lengyelország Királynője – könyörögj érettünk!


FELAJÁNLÓ IMA

Történelem Ura, Mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked, amiért a lengyel és a magyar népet a történelem megpróbáltatásain és viharain át megőrizted. Hálát adunk neked azért a számtalan pillanatért, amikor lengyelek és magyarok segítő kezet nyújtottak egymásnak. Hálát adunk közös nagyjainkért, közös szentjeinkért, különösen is Boldog Özsébért, a pálos rend alapítójáért, Szent Hedvigért és Szent Kingáért. Őrizd meg továbbra is a lengyel és a magyar népet a közös krisztusi hitben és a testvéri egységben! Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Lengyelország Királynője, Czestochowa-i Fekete Madonna! Magyarország Államfőjének jelenlétében a Te oltalmadba és közbenjárásodba ajánljuk fel önmagunkat, szétszabdalt és mégis egyetlen magyar nemzetünket. Oltalmazd családjainkat! Adj hűséges szeretetet és a bőséges gyermekáldás elfogadását a házastársaknak! Adj hitet, lelkesedést, nagylelkűséget a fiatalok szívébe! Növeld mindannyiunkban a bölcsességet, az önzetlen és tettrekész emberséget! Kérjük segítő közbenjárásodat, hogy a belső széthúzás és viszálykodás helyett újra az összetartozás érzése
töltse be szíveinket!

A Te oltalmazó közbenjárásodat kérjük a lengyel nép számára is! Oltalmazd a Neked és nekünk is annyira kedves lengyel népet! Erősítsd hitét, életerejét, segítsd küldetésében a világ felé! Őrizd meg, erősítsd a népeink között fennálló testvéri összetartozást! Segíts bennünket, hogy a nehéz időkben legyen bátorságunk a hit és a szeretet mellett kiállni, és egymásnak segítő kezet nyújtani! Krisztus Urunk Édesanyja, akit az Üdvözítő mindannyiunk Édesanyjává rendelt! Tedd eggyé gyermekeidet, segítsd az egység útján Fiad Egyházát, oltalmazd anyai palástoddal a számodra olyan kedves
lengyel és magyar népet.

Ámen


Forrás: http://www.jasnagora.com