Márton Áron kiállítás

Márton Áronról, Erdély püspökéről szóló kiállítás tekinthető meg Pálosszentkúton.

2017. június 8.

Márton Áron, Erdély püspökének életéről szóló kiállítás tekinthető meg a pálosszentkúti kegyhelyen, a Mária Múzeum épületében. 

Márton Áron a huszadik századi Erdély egyik legnagyobb jelentőségű közéleti személyisége, aki 42 éven át (1938-1980) szolgálta az erdélyi katolikus egyházmegyét. Márton Áron püspököt már életében szentnek tekintették. A Szentszék engedélyével 1992-ben indult szentté avatási pere.


„Nekünk szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küzdve mégis a tavaszt jelezzük. Arra vagyunk hívatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.”

***

„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, összefogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk.”

***

A hajszálgyökér nem húzódik vissza, ha sziklára tapint, hanem rést keres és repeszt; a földbe vetett mag áttöri a rögöt; az akadály elé jutott hangya megkísérli a százszoros súlyt félretenni, s ha nem sikerül, kerülővel folytatja az útját célja felé. S ha élni akarunk, mi is csak ezt a példát követhetjük.

***

Minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni.