Átadták a pécsi Pálos templom felújított lépcsőjét

Egyedülálló módon a felújított lépcsősor egy része alá fűtés is került.

2017. szeptember 15.

2017 májusában kezdődött el a pécsi Pálos templom feljárati lépcsőjének teljes felújítása. A felújított lépcső ünnepélyes átadása szeptember 12-én volt. A felújítás azért vált szükségessé, mert a lépcsősort a templom építése, az 1930-as évek óta nem újították még fel, s azt az időjárás és a használat már jelentősen kikezdte. Egyedülálló módon a felújított lépcsősor egy része alá fűtés is került, hogy a téli havas, fagyos időjárási viszonyok között is biztonságosan lehessen megközelíteni a templomot.

A lépcsőt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át, és Csóka János pálos tartományfőnök áldotta meg. Az ünnepségen részt vett Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Páva Zsolt pécsi polgármester, Tagai István első prokonzul vezetésével az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusának a képviselői, valamint a lépcsőfelújítás tervezésében és kivitelezésében közreműködő szakemberek, vállalkozások.

Köszöntő beszédében János atya elmondta, hogy a lépcső fontos szimbólum a kereszténységben. Az ókeresztény korban három lépcső vezetett a keresztelő medencéhez, a Szentháromság három személyére emlékeztetve a katekumeneket, később pedig utalt a lelkiélet fejlődésének három szakaszára. (A megtisztulás, a megvilágosodás és az egyesülés útja.) Ez a hármas tagolódás megjelenik a pálos templom kéocsősorában is, jelezve a rajta járónak az Istennel való találkozás, a hozzá való felemelkedés lehetőségét.

„A felfelé haladás az ember egyik legmélyebb vágya: hogy növekedjek, hogy meghaladjam magamat szeretetben, igazságban, jóságban; hogy megismerjem az élet értelmét, célját; hogy szeretve legyek és szeretetben növekedjek, és hogy Istenhez közelebb jussak.” (…)

Ugyanakkor az emberi erőfeszítést is kifejezi a lépcső, hiszen a törekvést is átéljük egy lépcsőn felfelé haladva. A lépcső türelemre is tanít, hiszen türelemmel kell lennünk önmagunkhoz is a fokozatos felfelé haladásunk során. Azonban ez küzdelem mégis örömöt rejt: hiszen a lépcsőn feljutva magasabbról láthatunk rá a dolgokra, az életünkre. „Az Istenhez közeledő lélek is magasabbról tekint le, és tisztább értékrend szerint tud ítéletet alkotni.”

A következő köszöntőt Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere mondta, aki beszédében kiemelte:

„Pécs városa a pálos rendre, mint egy közösségi erőforrásra tekint” – ennek kifejezése volt a tavaly a város részéről a pálos közösségnek adományozott Pro Communitate-díj is. "Pécs megszerette, magáénak tekinti a Pálos templomot: számunkra a Mecsek-oldal ezzel a templommal teljes. Ez a kép, ez az arculat, amit a Pálos templom sziluettje rajzol a Mecsek oldalában, a legklasszikusabb pécsi látnivalók egyike. Örülök annak, hogy ezt a nagyszerű templomot ezeken a megújult lépcsőkön tudjuk újra birtokba venni.(…) Úgy ítélem meg, hogy ez a felújítás teljes mértékben a város szépítését, szépségét erősítő tendenciák egyike.”

Végül Soltész Miklós államtitkár köszöntötte a lépcsőt átadó beszédében a pálos atyákat, a tervezőket, a kivitelezőket és a jelenlévőket.

„Csoda az, hogy a második világháborút megelőzően (…) 80 évvel ezelőtt volt olyan erő a pécsiekben, volt olyan erő a keresztény és katolikus hívekben, és volt olyan erő a pálos atyákban, hogy néhány év alatt ezt a csodálatos templomot fölépítették. (…) Ha meghalljuk a mai kornak az üzenetét, (…) a Közel-Keleten vértanúvá váló százak, ezrek, és tízezrek üzenetét, … akkor itt felelősséggel tartozunk mi is, akik békességben élünk. (…) Hatalmas felelősségünk van abban, hogy üzenjünk a világnak, hogy a kereszténység él. A kereszténységnek vannak fehér vértanúi is: azok az emberek, akik bátran vállalják a mai világban a keresztény üzenetet. (…) Köszönöm a pálos atyáknak, hogy visszatérve újra erősítik a kereszténységet, a katolikus hitet, és erősítik eredendően, alapításuktól kezdve a magyarságnak az üzenetét és a nemzetnek az erejét is.”

Beszéde végén Soltész Miklós kedvesen arra biztatta a pálos atyákat, hogy „ne olvadjanak bele” a hófehér lépcsőbe: azaz a pálosok lelkisége ne csak egy „műtárgy” legyen, hanem lelkiekben továbbra is erősítsék az országot, a pécsieket és a Mecsek környékén élő embereket.

Az ünnepség a nemzeti színű szalag átvágásával és a felújított lépcső megáldásával zárult.

A felújítást Magyarország Kormánya, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Biokom Nonprofit Kft., az Európai Borlovagrend Hungária konzulátusa és a Boldog Özséb Alapítvány támogatta.

–KA–

Fotó: Kecskeméti Tibor

A Kincstárban megtekinthető az ünnepség fotógalériája