Nagyboldogasszony

"Ő segít most is, amikor olyan alapvető értékek mellett kell kardoskodnunk, mint a család, az élet védelme, vagy éppen a javak igazságosabb elosztása."

2018. augusztus 16.

Nagyboldogasszony

Isten gazdagsággal és számtalan lehetőséggel ajándékozott meg minket. Mindenki értékes, hiszen Isten teremtménye. Megszámlálhatatlan élethelyzetben a számunkra kijelölt feladatokat kell betöltenünk, amelyeket más nem tud elvégezni helyettünk. Csak én tudom a szüleimet szeretni a gyermek szeretetével, házastársamat szeretni a házas szeretetével, szerzetesi közösségemet a szerzetes szeretetével. Csak én tudok megbocsátani annak, aki engem megbántott, és csak én tudok bocsánatot kérni attól, akit én bántottam meg. Csak én tudom azt a munkát elvégezni, ami rám lett szabva, azt a szenvedést hordozni, ami az én keresztem, és csak én tudom elmondani azt az imádságot, amit tőlem kértek rokonaim, barátaim. Ki tudná felsorolni, hogy mi az, amit csak én tudok megtenni a végtelen világban? Isten egyéni és sokszínű feladatot bízott rám.

Az ember színes arcának legszebb példája a Boldogságos Szűz Mária. Az ő arcán keresztül visszatükröződik a szebbik énünk, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember. A názáreti Lány otthont talált minden nemzet életében, minden keresztény ember életében, hiszen szeretetének sokszínűsége szerteárad, mint a napsugár. Ő a Napbaöltözött Asszony. Mindenütt ugyanazt az Istenanyát tiszteljük, de mégis mindenütt egy kicsit másképpen. Így lett ő – mint mennyei Édesanyánk – Guadalupéban, Lourdes-ban, Fatimában, Lorettóban, Częstochowában, Csíksomlyón és sok búcsújáróhelyen az emberek vigasza, hitünk megerősítője. Urunk és Üdvözítőnk Édesanyjának, számtalan nemzet királynőjének, védelmezőjének sokszínűsége még inkább erősíti bennünk az Atya iránti hűségünket, hiszen Máriát szemlélve azt láthatjuk, hogy az Istennek engedelmeskedő ember tud a leggazdagabb lenni. Aki a Boldogságos Szűz Mária mellett kitart, az hűséges lesz az Úrhoz mindvégig.

Szent István királyunk óta a Magyarok Nagyasszonyának pártfogása alatt teljesítjük küldetésünket. Isten Anyja vigasztalt és bátorított a legnehezebb időkben, és ő segít most is, amikor olyan alapvető értékek mellett kell kardoskodnunk, mint a család, az élet védelme, vagy éppen a javak igazságosabb elosztása. Nem várhatunk másokra, amikor küldetést kapunk Istentől. Nemzetünket Isten bőséges adományokkal áldotta meg, ezért még inkább felelősek vagyunk Isten Országáért, az Ő igazságáért. Hála van a szívünkben, mert sorsunkat a Boldogságos Szűz Mária anyai szeretettel rendezte a történelem folyamán.

Pálos szerzeteseként sokszor elgondolkodtam azon, hogy az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend is megszűnt volna, ha a Boldogságos Szűz Mária a katolikus Lengyelországban nem őrzi meg az elmúlt évszázadokban. Ha ez a folytonosság nincs, akkor talán nem maradt volna más nekünk, magyaroknak mára a pálosokból, mint egy újpogány, mesebeli próbálkozás. Így azonban a valóság talaján maradva, fennmaradásunk titka előtt leborulva tudjuk tovább hirdetni az evangéliumot itt, édes Hazánkban s a világon sokfelé. Tudjuk segíteni az embereket, hogy felismerjék saját küldetésüket, értékességüket és sokszínűségüket.
Rendünk központi kolostora, a częstochowai Jasna Góra, mint nagy Mária-kegyhely vált híressé. A kegyhely Szűzanyáról szóló szentmiséjében a kánai menyegző az evangéliumi szakasz. Édesanyja szavára Urunk Jézus Krisztus átváltoztatja a hat kővederben lévő, mosakodásra szánt vizet nemes borrá. A mi társadalmunk is olyan, mint a zavaros víz! S a szellemtelen laposság mocsarában sokszor egymást áztatjuk el. Sértett hiúságok, hosszan őrzött sérelmek, a segítő szellem hiánya és a bezárkózás jellemzi hétköznapjainkat. Az Úr Jézus azonban ezt a mocsaras emberi világot, ezt a zavaros vizet is nemes borrá változtathatja. Ezt kiáltja nekünk: A zavaros víz is borrá változhat, az elmocsarasodás visszafordítható! Csak semmit vissza nem váró lelkület kell hozzá. Jézus azt akarja, hogy mindannyian napok legyünk, akik a jóság és a szeretet sugarait szórjuk a sötét világűrben.

Boldogasszony Anyánk, régi nagy patrónánk szólj tehát most is; változtasson át bennünket Szent Fiad, hogy megízesítsük ezt a világot a kereszténység viszonzást nem váró szeretetének szabadságával. – „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5)

Bátor Botond OSPPE