Boldog Özséb Alapítvány

Minden támogatónknak hálásan köszönjük a segítségét!

  • A Boldog Özséb Alapítvány az 1996. február 1-én kelt alapító okirattal alapult, és jelenleg 7625 Pécs, Hunyadi út 72. szám alatti székhellyel, közhasznú szervezetnek minősülő, nyílt alapítványként működik.
  • A Boldog Özséb Alapítvány a Magyar Pálos Rend segítésére, fiataljainak taníttatására, a pálos kolostorok és templomok karbantartására és továbbfejlesztésére jött létre. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, céljai megvalósulásának érdekében közhasznú tevékenységeket végez.
  • A Boldog Özséb Alapítvány pártoktól független, pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem kap és nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
  • A Boldog Özséb Alapítványon keresztül lehetőség van a Magyar Pálos Rend támogatására, melyet ezúton is kérünk. A Boldog Özséb Alapítvány adószáma: 18671362-1-02, OTP bankszámlaszáma: 11742269-20001780.
  • A támogatást a fenti bankszámlára történő átutalással, vagy befizetéssel, illetve a személyi jövedelemadó 1%-ának a felajánlásával lehet eljuttatni a Boldog Özséb Alapítvány számára.

Minden támogatónknak hálásan köszönjük a segítségét!